RISK ON คนบ้าเงิน

RISK ON คนบ้าเงิน

Podcast ที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวของคนที่บ้าหาเงิน บ้าใช้เงิน และบ้าออมเงิน ไปกับดร.โจ๊ก จิติพล ที่ต้องมารับบทหมอจิตเวช ซึ่งพยายามใช้ทฤษฏีการเงินอธิบายความบ้าเหล่านี้

aheadofthemarkets.substack.com
... Show more

Podcast hosts

No host has claimed this podcast yet!