شماره ۴۴ | هشتادمین روز

38m ·

شماره ۴۴ | هشتادمین روز

بررسی مدل‌های حکمرانی با نگاهی به مساله‌ی «جباریت»


دولت پدیده‌ای انسان‌ساخته‌اس. انسان‌ها دولت‌ها رو به وجود آوردند تا ازشون محافظت کنه و تضمین‌کننده‌ی حقوق‌شون باشه اما به مرور خیلی از حکومت‌ها، خودشون تبدیل شدن به ناقض حق مردم. این روند چه جوری رخ داد؟ چه زمانی میشه گفت که حکومت به مرحله‌ی «جباریت» رسیده؟

اپیزود ۴۴م مدبویز هم‌زمان با خیزش ملی مردم و در ۸۰مین روز این جنبش، بررسی می‌کنه که در برابر جباریت یک حکومت چه باید کرد؟شانزدهم آذر ۱۴۰۱

گوینده: مجتبی حصامی

نویسنده: ساسان آقایی

یادبود این شماره: گشایش مجلس موسسان نخست

تقدیم شماره ۴۴ به؛ آرمیتا عباسیمنابع مورد استفاده در این اپیزود:

۱: رساله‌ای درباره‌ی حکومت / جان لاک

۲: نقد و تحلیل جباریت / مانس اشپربر 

۳: حکومت / فردریک باستیا


صداها و آهنگ‌های مورد استفاده در این اپیزود:

۱: جمعی از شعارهای مردمی در خیزش ملی

۲: آهنگ «به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد» از گلنار شهیار

۳: آهنگ «راه کوچه» کار گروهی از دانشجویان موسیقی با آهنگ‌سازی ادیب قربانی

Read more

Login to see and leave a comments

  • Otisosborne

    Humans established governments to safeguard their protection and rights

    ·

Podcast hosts